Home Senioren Steeds minder rusthuisbewoners sterven in ziekenhuis.

Steeds minder rusthuisbewoners sterven in ziekenhuis.

Bewoners  van rusthuizen sterven steeds vaker in de eigen vertrouwde omgeving.  Dit is een positieve evolutie, omdat hospitalisering het levenseinde van  rusthuisbewoners vaak moeilijker maakt. De  tendens blijkt uit een studie van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg  rond het Levenseinde. De tendens blijkt uit een studie van de VUB-UGent  Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.

De  VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde onderzocht aan de  hand van overlijdenscertificaten de plaats van overlijden in Vlaanderen  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode 1998-2007. De plaats  waar iemand overlijdt, thuis of in het ziekenhuis, wordt beschouwd als  een indicator voor de kwaliteit van het levenseinde en de  levenseindezorg. Overlijden in een ziekenhuis leidt dikwijls tot een  minder vredig levenseinde en een langer en moeilijker rouwproces voor de  nabestaanden.

In  de periode 1998-2007 overleden in Vlaanderen en het Brussels  Hoofdstedelijk Gewest 661 773 mensen. Het aandeel overlijdens in een  ziekenhuis daalde van 55,1% in 1998 tot 51,7% in 2007 en dat in  rusthuizen nam toe van 18,3% tot 22,6%. Het aandeel thuisoverlijdens  daalde met 0,5%.

Het  aandeel overlijdens in ziekenhuizen daalde het sterkst voor  rusthuisbewoners, van 31,0% tot 21,5%, en dat weerspiegelde zich in een  toename van het aantal overlijdens van rusthuisbewoners in het rusthuis  waar ze verbleven van 66,8% tot 75,3%. Voor een groot deel was deze  afname toe te schrijven aan de omzetting van residentiële bedden naar  verzorgingsbedden in rusthuizen gedurende deze periode.

Voor  de toekomst heeft dit belangrijke gevolgen. Zet deze ontwikkeling zich  door, dan zouden in 2038 meer mensen in rusthuizen overlijden dan in  ziekenhuizen. Het aantal mensen dat thuis overlijdt, zou langzaam dalen.

Rusthuizen  worden in dat scenario de belangrijkste plek voor levenseindezorg. Er  moeten daarom in de rusthuizen voldoende plaatsen worden aangeboden met  aangepaste en kwaliteitsvolle levenseindezorg. Door de steeds grotere  groep oudere terminale patiënten moet er rekening worden gehouden met de  financiële gevolgen hiervan.

 

Het onderzoek werd verricht door dr. Dirk Houttekier van de Onderzoeksgroep  Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en UGent.  Het artikel verscheen in BMC Public Health.