Home Senioren Diabetes slecht voor het geheugen?

Diabetes slecht voor het geheugen?

Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat oudere diabetici over een periode van 10 jaar slechter scoorden op een geheugentest dan hun leeftijdsgenoten zonder suikerziekte.  Het gaat hier dan voornamelijk over diabetici  van het type 2 – de vorm van diabetes die gerelateerd is aan obesitas en inactiviteit.  Hoe minder goed hun ziekte behandeld werd, hoe groter de achteruitgang van hun mentale functies.  Dit was niet alleen het geval bij mensen die reeds aan de ziekte leden bij aanvang van de studie.  Ook zij die nog niet suikerziek waren, maar dat werden in de loop van de studie, bleken slechter te scoren dan mensen die aan het einde van de studie nog steeds een normale suikerspiegel hadden.

Hoewel het verband tussen diabetes en mentale aftakeling niet meteen betekent dat deze aftakeling aan de diabetes te wijten is en er zeker nog verdere studies nodig zijn, zou dit – indien bevestigd – serieuze implicaties kunnen hebben voor een belangrijk deel van de bevolking.

Vroegere studies hebben reeds aangetoond dat patiënten met diabetes van het type 2 meer kans maken om in hun latere leven de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie te ontwikkelen, maar hoe het ene tot het andere kan leiden is nog niet duidelijk.  Bovendien was er tot op heden weinig bekend over het effect dat pas vastgestelde diabetes zou kunnen hebben op de mentale functies.

Voor deze studie werden 3.069 mensen opgevolgd, meestal zeventigers.  Bij aanvang van de studie leed 23% van hen aan suikerziekte.  5% was nog geen diabeet, maar ontwikkelde deze ziekte in de loop van de opvolgingsperiode.  Tijdens deze periode werden de testpersonen regelmatig aan geheugentesten onderworpen, die peilden naar factoren zoals hun geheugen, hun coördinatie- en concentratievermogen, hun handigheid, en hun mentale gezondheid in het algemeen.  Bij aanvang van de studie scoorden diabetici lichtjes minder dan personen die niet aan die ziekte leden.  Negen jaar later, echter, was het verschil tussen beide groepen veel duidelijker zichtbaar.  Zij die eerst in de loop van de studie diabetes ontwikkelden, scoorden ergens tussen de twee voorgaande groepen in.

Deze nieuwe studie toont aan dat een glucosepeil dat slecht onder controle is, de beste indicator is van een nakende mentale aftakeling.  Een agressievere aanpak van diabetes en het nemen van preventieve maatregelen op middelbare leeftijd, ter voorkoming van diabetes, zou de mentale aftakeling van een groot deel van de bevolking kunnen tegengaan.

Er zit echter een addertje onder het gras, want hoe ouder de patiënt, hoe gevoeliger hij is aan hypoglycemie (te lage bloedsuikerwaarden) en hoe meer hij ook aan andere aandoeningen lijdt, waarvoor hij dan ook weer medicatie neemt die misschien niet altijd compatibel is met de medicatie voor diabetes.  Dr. Kristine Yaffe, professor psychiatrie en neurologie aan de Universiteit van Californië, die deze studie leidde, waarschuwt dan ook dat men, door de bloedsuikerspiegel al te drastisch omlaag te halen, meer slecht dan goed kan doen.

Bron: New York Times