Home Gezondheid Wat doen bij een tekenbeet?

Wat doen bij een tekenbeet?

We weten intussen dat de teek drager kan zijn van enkele gevaarlijke bacteriën en virussen. De ziekte van Lyme en anaplasmose zijn infecties die worden veroorzaakt door ziekteverwekkende bacteriën (Borrelia burgdorferi en Anaplasma phagocytophilum) die allebei in België voorkomen.Tekenencefalitis  (Tick-Borne Encephalitis of TBE) vloeit voort uit een virusbesmetting (Flavivirus). Dit virus is in tal van gebieden in Noord-, Oost- en Centraal Europa in omloop.

Het is eerst en vooral belangrijk om alle teken zo vlug mogelijk te verwijderen (hoe langer de teek aan de huid is vastgehecht, des te groter is het risico op besmetting) en zo goed mogelijk de volgende stappen in acht   nemen:

  1. De kop van de teek trachten te vatten met behulp van een pincet of twee vingers, beter is gebruik te maken van een speciaal tekentangetje of tekenhaakje (verkrijgbaar bij de apotheker).
  2. Best zachtjes trekken om de teek te verwijderen (geen enkel deel van de teek onder de huid laten zitten) en ook ervoor zorgen dat het lijf van de teek niet wordt geplet.
  3. De wonde ontsmetten met alcohol, het pincet ontsmetten en de handen wassen.
  4. Indien de teek er niet volledig kan worden uitgehaald, een arts raadplegen om het in de huid achtergebleven gedeelte te verwijderen.
  5. In je agenda de datum van de beet en de vermoedelijke plaats van besmetting noteren.
  6. Letten op grieperige symptomen. Meld in dat geval de tekenbeet aan je arts.
  7. Indien er rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen optreden, een arts raadplegen. Indien nodig, zal een bloedafname uitgevoerd worden om na te gaan of men geïnfecteerd is met de   bacteriën verantwoordelijk voor de Ziekte van Lyme en/of  anaplasmose. Zonodig moeten antibiotica voorgeschreven worden. Het verloop van de ziekte is doorgaans gunstig, maar een behandeling met   antibiotica zal een snelle genezing in de hand werken en de ongemakken voor de patiënt en het risico op latere complicaties beperken.

tekentang

tekentang