Home Gezondheid Vetzuren verminderen negatieve gevoelens, zelfs als de inname onbewust gebeurt.

Vetzuren verminderen negatieve gevoelens, zelfs als de inname onbewust gebeurt.

Onderzoekers van de K.U.Leuven, de University of Manchester en de Queen Mary University of London  hebben aangetoond dat er een wetenschappelijke basis bestaat voor de  fenomenen 'emo-eten' en 'comfort food'. Proefpersonen die zonder het te  weten een vetzuuroplossing toegediend kregen, waren minder gevoelig voor  een droevige gemoedstoestand. De resultaten werden gepubliceerd in het  wetenschappelijke toptijdschrift Journal of Clinical Investigation.

"We weten al langer dat er een verband bestaat tussen voeding en  emoties, zegt dr. Lukas Van Oudenhove, postdoctoraal onderzoeker aan het  Translational Research Centre for Gastrointestinal Disorders van  de K.U.Leuven. “Dat is ook eenvoudig vanuit evolutionair perspectief te  verklaren: omdat eten zo belangrijk is voor het in stand houden van het  lichaam en van de soort, brengt het een positief gevoel teweeg. Tot nu  concentreerde het onderzoek daarrond zich op de sensorische aspecten:  hoe eten smaakt, ruikt en eruit ziet, heeft een belangrijke invloed op  je emoties. Wij hebben nu aangetoond dat zelfs wanneer je niet ziet,  ruikt, proeft of zelfs weet dat je vet inneemt, een droevige  gemoedstoestand verbetert.”

Samen met het Department of Gastrointestinal Sciences en de Neuroscience and Psychiatry Unit van de University of Manchester en het Wingate Institute for Neurogastroenterology van de Queen Mary University of London voerden  de onderzoekers van de K.U.Leuven een experiment uit bij twaalf  proefpersonen met een gezond gewicht. Ze dienden hen via een maagsonde  een vetzuuroplossing of fysiologische zoutoplossing toe en brachten hen  intussen met muziek en beelden in een droevige ofwel neutrale emotionele  toestand. Intussen werd via MRI de hersenactiviteit gemeten en gaven de  proefpersonen aan hoe hun stemming was. Van Oudenhove: “We zagen dat  toediening van vetzuren het effect van de droevige emotie verminderde,  zowel in de beleving van de proefpersonen als aantoonbaar via de gemeten  hersenactiviteit." De vatbaarheid voor droevige emoties wordt dus  beïnvloed door de inname van vet, zelfs wanneer dat volledig onbewust  gebeurt. “Waarschijnlijk zet het maagdarmstelsel onder invloed van  vetzuren, hormonen vrij die signalen sturen naar de hersenen. Hoe dat  precies in zijn werk gaat, weten we nog niet. Dat moet dus nog verder  worden onderzocht.”

De resultaten kunnen fenomenen als emo-eten en comfort food  verklaren en kunnen op termijn mogelijk belangrijke implicaties hebben  voor het verband tussen emoties en voedselinname bij aandoeningen als obesitas, eetstoornissen en depressie, al zal dat volgens Van Oudenhove  nog wel even duren.
“Allereerst gaan we het onderzoek trachten te herhalen met een grotere  groep gezonde proefpersonen en een aantal variabelen meer in detail  bestuderen, zoals invloed van geslacht en persoonlijkheid. Het zou zeker  ook interessant kunnen zijn om bepaalde patiëntenpopulaties te  bestuderen, zoals mensen met eetstoornissen of depressie, of te gaan  kijken of een vergelijkbaar mechanisme speelt bij de inname van glucose.  En wat mij zeker ook erg de moeite lijkt om na te gaan, is de vraag in  hoeverre positieve emoties versterkt kunnen worden onder invloed van  nutriënten.

Tekst: Ine Van Houdenhove

Link naar het artikel http://www.jci.org/articles/view/46380