Home Gezondheid Vaccinatie tegen mazelen geen overbodige luxe.

Vaccinatie tegen mazelen geen overbodige luxe.

Mazelen behoren tot de meest besmettelijke infectieziekten en worden veroorzaakt door het mazelenvirus.  Het gaat om een typische kinderziekte, die vooral voorkomt bij kinderen tussen 1 en 6 jaar - wat niet wegneemt dat ook volwassenen de ziekte kunnen krijgen indien zij niet zijn ingeënt.  Kenmerkend is de typische huiduitslag.  De ziekte duurt ongeveer 2 weken en gaat vanzelf over.

Gevallen van mazelen in België.

De systematische vaccinatie van alle kinderen tegen mazelen heeft ervoor gezorgd dat mazelen niet veel meer voorkomt in België.  Het aantal gevallen is gedaald van 998 per 100.000 inwoners in 1982 (vóór de algemene vaccinatie) naar 0,5 tot 1 per 100.000 inwoners in 2007. Toch is de bescherming tegen mazelen niet hoog genoeg om uitbraken van mazelen in de toekomst te vermijden, en dit vooral bij adolescenten en jonge volwassenen.

Voor er gevaccineerd werd tegen mazelen maakte 95% van de kinderen de ziekte door vóór de leeftijd van 15 jaar.  Door de vaccinatie is de leeftijd van besmetting meer verschoven naar adolescenten en jonge volwassenen die niet gevaccineerd werden, en de ziekte niet doormaakten tijdens hun kinderjaren.

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte en veroorzaakt wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 doden per jaar.  Als de vaccinatie tegen mazelen zou stopgezet worden, zou het aantal doden opnieuw oplopen tot 2 à 3 miljoen per jaar.  De ziekte kan nog steeds het land worden binnengebracht door niet beschermde reizigers die terugkomen uit landen waar mazelen nog frequenter voorkomen, of door inwijkelingen die de ziekte meebrengen uit hun land van origine. 

Hoe raak je besmet met mazelen?

Besmetting gebeurt meestal door zwevende vochtdruppeltjes die in de lucht terechtkomen via hoesten en niezen, of door rechtstreeks contact met snot of slijm.

Wat zijn de symptomen van mazelen?

Meestal begint het ziekteverloop met verschijnselen die lijken op een stevige griep of verkoudheid (koorts, hoesten, loopneus, ontstoken ogen).  Mazelen wordt vaak pas herkend als de kenmerkende rode vlekjes met witte stip op de binnenkant van de wangen verschijnen.  Deze worden gevolgd door verder stijgende koorts en de voor mazelen typische licht jeukende paarsrode vlekjes, eerst in het gezicht, dan achter de oren, en dan in de hals.  De koorts kan een tweede keer hoog oplopen, en vervolgens zakt de uitslag via de romp naar armen en benen.  De grote en kleine rode vlekken gaan geleidelijk op in een egale roodheid.  Het besmettingsgevaar is het hoogst 1 tot 3 dagen voor tot 5 dagen na het optreden van huiduitslag.  Na 1 week verdwijnen de symptomen van mazelen meestal weer spontaan.

Hoe kan je mazelen voorkomen?

In januari 2003 werd een 'Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België' opgericht. Het Comité heeft een actieplan opgesteld voor de eliminatie van mazelen in ons land. De vooruitgang van het eliminatieproces wordt jaarlijks opgevolgd aan de hand van specifieke indicatoren zoals de vaccinatiegraad voor mazelen en de incidentie van de ziekte.

Vaccinatie met een drievoudig vaccin (mazelen, bof en rubella), is opgenomen in het vaccinatieschema, op de leeftijd van 12 maanden.  Wanneer het kind naar school gaat, wordt de vaccinatietoestand gecontroleerd en wordt eventueel een inhaalvaccinatie gegeven aan de kinderen die het vaccin nog niet gekregen hebben.  Op de leeftijd van 10-13 jaar (normaal in het vijfde leerjaar) wordt een tweede dosis vaccin toegediend.  Als een kind maar één spuitje heeft gehad, is het mogelijk onvoldoende beschermd en krijgt het best nog een vaccin voor de leeftijd van 18 jaar.
De vaccins van het basisvaccinatieschema wordt door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld voor alle kinderen en jongeren en voor inhaalvaccinatie van nog niet gevaccineerde jongeren.

Volwassenen die de ziekte niet hebben doorgemaakt worden aangeraden zich te laten vaccineren met minstens één dosis van het vaccin.  Dit geldt in het bijzonder voor risicogroepen zoals artsen en ziekenhuispersoneel, reizigers naar derdewereldlanden en personen van allochtone origine, afkomstig van een gemeenschap waar kinderen vaak niet gevaccineerd worden.

Bronnen: Kind & Gezin, Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.