Home Gezondheid Universiteiten werken mee aan een betere palliatieve zorg.

Universiteiten werken mee aan een betere palliatieve zorg.

Vandaag, 9 mei, is de officiële startdatum van FLIECE (FLanders study to Improve End-of-life Care and Evaluation tools). FLIECE is een vervolg op het MELC-onderzoek (Monitoring End-of-Live Care), afgerond in 2010. Die studie bracht palliatieve zorg in België voor het eerst in kaart en er bleek nog veel werk aan de winkel. Zo sterven bijvoorbeeld 61% van de kankerpatiënten in het ziekenhuis, terwijl de meesten liever thuis willen sterven.

Het FLIECE-project wil daarom de kwaliteit van de palliatieve zorg en van de zorg rond levensbeëindiging verbeteren. Zowel de VUB, de UGent, het VU medisch centrum als de K.U.Leuven werken mee aan het project. Als specialist in onderzoek rond ouderenzorg neemt LUCAS, het Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de K.U.Leuven, de twee deelonderzoeken rond dementerende ouderen op zich.

 

In een eerste deelstudie gaat LUCAS na hoe de palliatieve zorg voor dementerende ouderen in een rusthuis kan verbeteren. Via een literatuurstudie en een analyse van de palliatieve zorg in woonzorgcentra voor ouderen ontwikkelen we richtlijnen voor professionele hulpverleners. LUCAS schrijft ook een praktisch handboek. In een volgende onderzoeksfase worden de richtlijnen toegepast in tien geselecteerde rusthuizen. Die tien instellingen worden na een jaar vergeleken met tien woonzorgcentra waar het advies niet uitgevoerd werd.

In een tweede deelstudie vertaalt LUCAS een bestaand internationaalmeetinstrument om de kwaliteit van de palliatieve zorg in rusthuizen te meten (interRAI Palliative – iPC) naar de Belgische situatie. Dat instrument zal LUCAS ook gebruiken om de adviezen tot verbetering te evalueren.

 

Het FLIECE-project is een studie van vier jaar. De eerste resultaten van de deelstudies –de adviezen tot verbetering en de handleiding voor artsen – worden verwacht in juni 2012.

 

Voor meer informatie over FLIECE kunt u contact opnemen met Anja Declercq of Chantal Van Audenhove (tel. 016 33 69 10, e-mail anja.declercq@med.kuleuven.be of chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be )