Home Gezondheid Op weg naar een betere behandeling van een specifieke vorm van leukemie.

Op weg naar een betere behandeling van een specifieke vorm van leukemie.

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een bepaalde vorm van  leukemie of beenmergkanker die gericht te behandelen is met imatinib.  In sommige gevallen biedt het geneesmiddel echter geen soelaas.  Onderzoekers verbonden aan het VIB Vesalius Onderzoekscentrum,  K.U.Leuven onderzochten onder leiding van Peter Carmeliet de rol van de  placentale groeifactor (PlGF) bij muizen met CML. Het blokkeren van deze  groeifactor verhoogt de levensverwachting van deze muizen, zelfs bij  deze resistent voor imatinib.

Chronische myeloïde leukemie (CML)
Witte bloedcellen zorgen in ons lichaam voor de bestrijding van  vreemde indringers (zoals virussen en bacteriën). Bij chronische  myeloïde leukemie vindt er een storing plaats in de vorming van  granulocyten - een bepaald soort witte bloedcellen. De cellen in het  beenmerg die zouden moeten uitgroeien tot witte bloedcellen, nemen  ongecontroleerd in aantal toe door een ontsporing tijdens het  rijpingstraject. Deze woekering kan verschillende weefsels aantasten en  de productie van normale bloedcellen in het beenmerg in het gedrang  brengen. Een tekort aan witte bloedcellen maakt patiënten gevoeliger  voor infecties.
 
Het Philadelphia-chromosoom en imatinib
Ons lichaam reguleert normaal gezien heel nauwgezet de aanmaak van  witte bloedcellen. Dit gebeurt door een gerichte activatie van  tyrosinekinasen die deze aanmaak op gang zetten. Bij de meeste vormen  van CML komt een afwijkend chromosoom voor - het Philadelphia chromosoom  - dat aanleiding geeft tot het BCR-ABL1-fusie-kinase. Dit kinase is de  boosdoener en zorgt voor de toename van CML-cellen. Vandaar dat de  huidige geneesmiddelen (imatinib) gericht zijn tegen dit kinase.
 
Alhoewel de effecten van imatinib bij CML-patiënten meestal zeer  gunstig zijn, is het gebruik van imatinib vaak niet voldoende om de  zieke cellen uit het lichaam te verwijderen. Soms is de ziekte al in een  te ver gevorderd stadium bij de start van de behandeling of er treedt  resistentie op.
 
Placentale groeifactor
Onderzoekers uit het team van Peter Carmeliet onderzochten de rol  van placentale groeifactor (PlGF) bij leukemie en het therapeutische  potentieel van PlGF-remmers. Recent onderzoek van Peter Carmeliet toonde  reeds aan dat antilichamen tegen PlGF (antiPlGF) de groei van bepaalde  tumoren kunnen remmen.
 
De huidige studie bewijst dat PlGF ook bij CML een rol speelt.  Zowel bij muizen als bij mensen met CML stellen de onderzoekers  verhoogde PlGF-waarden vast. PlGF blijkt niet alleen het delen van  CML-cellen te stimuleren, maar bevordert ook de bloedvatvorming in het  beenmerg. Tenslotte leidt het inhiberen van PlGF bij muizen met CML,  zelfs bij deze resistent voor het huidig geneesmiddel imatinib, tot een  hogere  levensverwachting. Al deze vindingen geven aan dat het  therapeutische potentieel van PlGF-remmers bij CML verder onderzocht  moet worden.

 

bron: laboratorium van Peter Carmeliet, directeur van VIB Vesalius Onderzoekscentrum, K.U.Leuven