Home Gezondheid Nieuwe inzichten in de controle van kankergenen in leukemie.

Nieuwe inzichten in de controle van kankergenen in leukemie.

Wetenschappers van de UGent hebben in  samenwerking met een Amerikaans team aangetoond dat een klasse nieuwe  genen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van leukemie. Deze  ontdekking biedt perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe  behandelingsstrategieën voor leukemie bij kinderen en volwassenen. De  resultaten van het onderzoek werden gisteren gepubliceerd door het  gerenommeerde tijdschrift Nature Genetics.

Nieuw licht op het ontstaan van acute leukemie

Het Gentse onderzoeksteam van de dienst Medische Genetica van het  UZGent werkt onder leiding van prof. Frank Speleman. Hun ontdekking  werpt nieuw licht op het ontstaan van een vorm van acute leukemie, ook wel T-cel acute lymfoblasten leukemie of T-ALL genoemd. Deze ziekte komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor.

De nieuwe inzichten tonen aan dat een groep van nieuwe genen die coderen voor informatie voor zeer kleine RNA-moleculen betrokken is in het ontstaan van leukemie.  Deze zogenaamde microRNAs (miRNAs) controleren de activiteit van  kankeronderdrukkende genen in gezonde cellen in het bloed. Wanneer deze  controle verstoord wordt, groeien de betrokken cellen en ontstaat  leukemie.

Gerichte therapie

Eén van de belangrijke gevolgen van de ontdekking is dat nieuwe en bijkomende moleculaire doelwitten voor de behandeling van leukemie beschikbaar worden. Het voordeel van dergelijke therapie, in tegenstelling tot klassieke chemotherapie, is dat ze uitsluitend gericht is tegen het defect in de kankercel. Gezonde cellen blijven ongemoeid en de neveneffecten zijn minimaal.

Info

Prof. Frank Speleman
Vakgroep Pediatrie en Genetica
Tel. 09 332 24 51
Franki.Speleman@UGent.be