Home Gezondheid Nieuwe gevaren hormoonverstorend bisfenol A.

Nieuwe gevaren hormoonverstorend bisfenol A.

Bisfenol  A is een chemische stof met een bedenkelijke reputatie. Steeds meer  wetenschappelijke studies wijzen op de hormoonverstorende eigenschappen  van de stof. Babyflessen met bisfenol A worden daarom uit de winkels  geweerd, maar andere besmettingsroutes zijn veel minder gekend.  Doctoraatsstudente Tine Geens, prof. Adrian Covaci (beide Universiteit  Antwerpen) en prof. Leo Goeyens (Vrije Universiteit Brussel) wijzen op  de gevaren van het inademen van huisstof, het contact met geldbriefjes  en kastickets.

Bisfenol  A wordt jaarlijks in grote volumes door de industrie gesynthetiseerd en  verwerkt. Ze wordt voor ontzettend veel gebruiksvoorwerpen gebruikt, in  het bijzonder in verpakkingsmaterialen, maar ook in kunststoffen voor  medische en tandheelkundige toepassingen, in printblaadjes, in  industriële plastics, in brandvertragers allerhande en allicht ook nog  in een heel gamma minder opvallende voorwerpen, zoals dierenkooien en  speelgoed.

Deze  chemische stof was al heel vaak het onderwerp van striemende  veroordelingen, maar bijna net zo vaak van klinkende geruststellingen.  Het is met zekerheid geweten dat iedereen aan bisfenol A wordt  blootgesteld, want de afbraakproducten van bisfenol A zijn detecteerbaar  in de urine. Men is het echter nog steeds niet helemaal eens over de  gevolgen van de blootstelling. Vast staat dat bisfenol A  hormoonverstorende eigenschappen, zoals oestrogene of anti-androgene  effecten, heeft, maar sommige onderzoeksteams geloven dat de lage  concentraties waaraan de bevolking is blootgesteld geen gevaar  opleveren. Nochtans verschijnen er vrijwel elke dag wetenschappelijke  publicaties die het tegendeel suggereren.

Uit  de meeste studies blijkt dat de consumptie van voedsel en dranken  (voornamelijk uit blik) de grootste bronnen van inname zijn, maar ook  andere blootstellingsbronnen spelen een rol. Een recente publicatie van  doctoraatsstudente Tinne Geens en prof. Adrian Covaci (Universiteit  Antwerpen) en van prof. Leo Goeyens (Vrije Universiteit Brussel) in het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Hygiene and Environmental Health waarschuwt ervoor dat de vele andere besmettingswegen niet mogen veronachtzaamd worden.

Huisstof en geldbriefjes

Die  andere routes zijn echter veel minder goed gekend en gekwantificeerd:  de inhalatie van huisstof, het contact van de huid met thermisch papier  (kastickets) en papieren geld, en de eerder zeldzame besmettingen door  medische apparaten. De identificatie en kwantificatie van deze bronnen  vormen het onderwerp van het doctoraatsonderzoek uitgevoerd door Tinne  Geens aan de Universiteit Antwerpen, gesteund door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO-Vlaanderen).

De  grote ruchtbaarheid die aan bisfenol A wordt gegeven en de groeiende  bezorgdheid bij de bevolking hebben er toe geleid dat de wetgevingen  werden verstrengd. In Europa worden babyflessen met bisfenol A geweerd  uit de winkels, een beslissing die niet was geïnspireerd door de  European Food Safety Authority. Deze was van mening dat de aanvaardbare  dagelijkse inname van 50 mg per kilogram lichaamsgewicht niet moest herzien worden, zelfs niet voor de heel jonge kinderen.

De  complexiteit van de problematiek wordt op dit ogenblik onder de loep  genomen door een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad, onder de leiding  van prof. Marie-Louise Scippo (Université de Liège). Bovendien werd er  tijdens het symposium Dioxin2011 (21-25 augustus 2011, Brussel)  onmiskenbaar aangetoond dat er heel veel reactieproducten van bisfenol A  worden afgeleid. Het einde van de blootstelling is niet voor morgen.

bron: VUB, Universiteit Antwerpen