Home Gezondheid Moleculaire branddetector ontdekt.

Moleculaire branddetector ontdekt.

Het  eiwit dat instaat voor de detectie van extreme hitte en voor pijn bij  ontstekingen, is geïdentificeerd door een team Leuvense onderzoekers  onder leiding van professor Thomas Voets. Het eiwit wordt een  veelbelovend doelwit voor de ontwikkeling van nieuwe pijnstillende  geneesmiddelen.

Een  snelle pijnreactie op extreme temperaturen is van levensbelang,  bijvoorbeeld om te voorkomen dat we ons verbranden aan een heet voorwerp  of per ongeluk kokende soep inslikken. De detectie van temperatuur is  de taak van zintuiglijke zenuwen, die uitlopers hebben tot in de huid en  de slijmvliezen. Bij bepaalde aandoeningen, zoals bij ontstekingen of  zenuwschade, worden deze zenuwen extra prikkelbaar. Dat kan leiden tot  overgevoeligheid aan onschadelijke temperaturen en chronische pijn.

In  de celwand rond deze zenuwen zitten ionenkanalen: microscopisch kleine  sluisjes die reageren op bepaalde prikkels en dan een elektrisch signaal  sturen naar de hersenen. Een tiental jaren geleden ontdekten  Amerikaanse onderzoekers de capsaïcine-receptor: een ionenkanaal dat  instaat voor het waarnemen van hitte en van “hete” chemische stoffen.  Capsaïcine is de stof in rode pepers die verantwoordelijk is voor de  scherpe smaak. Onderzoek wees echter uit dat de capsaïcine-receptor niet  alle waarnemingen van hitte voor zijn rekening neemt en dat er andere  moleculaire detectoren voor extreme hitte moesten bestaan.

Onderzoek  van doctor Joris Vriens in samenwerking met collega’s van het Leuvense  Laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek en Duitse onderzoekers wees uit  dat het ionenkanaal TRPM3 ook een moleculaire sensor voor hitte en voor  het hormoon pregnenolone sulfaat – een voorloper van de  geslachtshormonen oestrogeen of testosteron - was. Muizen met een defect  TRPM3-gen blijken veel minder pijn te voelen bij blootstelling aan  hitte of aan het steroïde hormoon. Bovendien ontwikkelen deze muizen  geen overgevoeligheid voor warmte bij ontstekingen. Deze nieuwe  ontdekkingen maken TRPM3 een veelbelovend doelwit voor de ontwikkeling  van nieuwe pijnstillende geneesmiddelen.

bron: KU Leuven