Home Gezondheid Langdurig gebruik van protonpompremmers kan leiden tot een tekort aan magnesium.

Langdurig gebruik van protonpompremmers kan leiden tot een tekort aan magnesium.

Het FDA (Food and Drug Administration) waarschuwt voor magnesium-tekorten bij langdurig gebruik van PPI's (protonpomp-inhibitoren) of protonpompremmers. Zij komen tot deze waarschuwing na onderzoek van een 50-tal gevallen van magnesium-tekort na gebruik van protonpompremmers gedurende meer dan 1 jaar.

Doordat magnesium betrokken is in honderden biochemische  processen in het lichaam, kan een tekort aan het mineraal ook leiden tot  veel uiteenlopende klachten. De meest voorkomende zijn: spierkrampen  (meestal in kuiten of nek) of gespannen spieren, maar ook spierzwakte,  lusteloosheid, menstruatiepijn, prikkelbaarheid, een laag libido, migraine, koude handen en voeten en zenuwachtigheid.

Bij  een groot en langdurig tekort aan magnesium kan er sprake zijn van  hartkloppingen, spasmen, spijsverteringsproblemen, een spastische darm,  chronische vermoeidheid, angst, postnatale depressie, overgevoeligheid,  astmatische klachten en allergieën, depressiviteit, slapeloosheid en  versnelde botontkalking bij vrouwen na de overgang.

Wanneer men dus langdurig deze medicatie neemt lijkt het dus nuttig het magnesium-gehalte in het bloed te meten. Eventuele tekorten kunnen worden aangevuld met een magnesium-supplement.

bron: FDA