Home Gezondheid Kinkhoest in opmars in Vlaanderen.

Kinkhoest in opmars in Vlaanderen.

Kinkhoest, een woordje uitleg.

Kinkhoest is een infectieziekte van de luchtwegen die wordt overgedragen via kleine druppeltjes die door geïnfecteerde personen worden opgehoest en zo in de lucht terechtkomen.  Kinkhoest is zeer besmettelijk.  Deze ziekte komt meestal voor bij baby’s en kinderen.  Indien volwassenen langer dan twee weken ernstig hoesten dient er rekening te worden gehouden met kinkhoest, maar de kans hierop is bijzonder klein.

In 2012 werden in Vlaanderen 361 gevallen gemeld van kinkhoest.  Dat is een verdubbeling tot een verdrievoudiging in vergelijking met de voorgaande jaren.  Het is ook het hoogste cijfer dat sinds 1995 is opgetekend.

Wat zijn de symptomen van kinkhoest?

Na een incubatieperiode van 1-3 weken treden de eerste verschijnselen op.  De ziekte begint als een verkoudheid en gaat gepaard met niezen, neus- en traanuitvloed en onwelzijn, en de patiënt heeft een klein kuchje.  De symptomen zijn dus niet te onderscheiden van die van een verkoudheid.  De patiënt ontwikkelt een droge hoest.  Het hoesten verergert langzaam en de hoestaanvallen krijgen een steeds krampachtiger karakter.  In dit stadium is de patiënt het meest besmettelijk.

Een tweede stadium wordt gekenmerkt door hoestbuien waarbij de patiënt volledig leeghoest en het gevoel krijgt te stikken, om daarna met een lange gierende inhalatie weer lucht te scheppen.  Vaak braakt een patiënt ook na een dergelijke hoestbui.  Allerlei prikkels kunnen, vooral 's nachts, een hoestaanval uitlokken.  Het hoesten gaat gepaard met opgeven van taaie slijmen.  Bij jonge kinderen kan een hoestbui worden gevolgd door braken en hoofdpijn en soms ademstilstand.  In dit stadium is de bacteriële infectie al op zijn retour, maar vormen de door de bacterie gevormde afvalstoffen het probleem.  Antibiotica helpen dus niet meer voor de zieke zelf, maar kunnen in vroege stadia (tot 2 a 3 weken na besmetting) preventief werken tegen besmetting.  Dit stadium duurt doorgaans één tot zes weken.

Ongeveer vier weken na het begin van de ziekte nemen de hoestbuien in aantal en hevigheid af.  Wie de ziekte gehad heeft is gedurende 7 tot 20 jaar gedeeltelijk, maar niet volledig, immuun.

Mogelijke complicaties van kinkhoest.

In uitzonderlijke gevallen kan men bloed ophoesten, kunnen de longen blijvende schade oplopen, of kan een longontsteking ontstaan.  De ziekte kan een dodelijke afloop kennen, vooral bij jonge zuigelingen tot 9 maanden.  Ernstige hersencomplicaties kunnen het gevolg zijn van zuurstofgebrek tijdens een ademhalingsstilstand.  Voor een kind dat kinkhoest heeft gehad, kunnen de luchtwegen nog tot 9 jaar later voor problemen zorgen.

Wie moet zich laten vaccineren tegen kinkhoest?

De vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden.  Een herhaling is aanbevolen op de leeftijd van 5 à 6 jaar.  Deze vaccinatie biedt bescherming tegen de ziekte, maar die bescherming neemt na verloop van tijd af (vanaf 5 jaar na de vaccinatie).  Een kind, gevaccineerd tegen kinkhoest kan na contact met een ander geval van kinkhoest een lichtere vorm doormaken.

Vaccinatie wordt tevens aanbevolen voor iedereen die geen herhalingsvaccinatie heeft gekregen op de leeftijd van 14 à 16 jaar en die in contact komt met niet-gevaccineerde of onvolledig gevaccineerde baby's.  Vooral jonge of aanstaande ouders doen er goed aan zich te laten vaccineren.  Bij volwassenen wordt één dosis van het vaccin aanbevolen.  Buiten die ene dosis wordt geen herhalingsvaccinatie aanbevolen zolang er niet meer gegevens bekend zijn over de beschermingsduur en de veiligheid van herhaalde vaccinatie op volwassen leeftijd.