Home Gezondheid Hoge bloeddruk: waarover gaat het?

Hoge bloeddruk: waarover gaat het?

De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent in onze arteriën (slagaders).  Om deze te kennen wordt  de boven- en onderdruk gemeten. De bovendruk of de systolische druk wordt bepaald als het hart samentrekt en veel bloed door de slagaders perst; de onderdruk of de diastolische druk als het hart zich ontspant en de druk op de vaatwanden afneemt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt men van hoge bloeddruk of hypertensie als uw systolische bloeddruk hoger is dan of gelijk aan 140 mm Hg en/of  uw diastolische bloeddruk hoger is dan of gelijk aan 90 mm Hg. Bij diabetici worden deze waarden verlaagd  tot 130/85 mm Hg.