Home Gezondheid Het belang van griepvaccinatie.

Het belang van griepvaccinatie.

Wat is griep?

Echte griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.  Dit virus infecteert de luchtwegen.  Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheid-achtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.  Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening.  Vaccinatie blijft het beste middel om zich tegen griep en haar gevolgen te beschermen.

Wat zijn de symptomen van griep?

Kenmerkende symptomen van griep zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust.  Deze symptomen kunnen vrij snel komen opzetten.

Wie moet zich laten vaccineren?

Iedereen mag zich preventief laten vaccineren, maar voor een aantal categorieën is vaccinatie ten zeerste aangeraden, nl.:

 • personen die de leeftijd van 60 jaar bereikt of overschreden hebben;
 • vrouwen die minstens drie maanden zwanger zijn;
 • hartpatiënten;
 • longpatiënten;
 • mensen met diabetes;
 • nierpatiënten (met uitzondering van nierstenen);
 • personen met steenpuisten en hun gezinsleden;
 • mensen die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan;
 • mensen die besmet zijn met het HIV virus;
 • personen met een verminderde afweer;
 • kinderen die langdurig aspirine en aanverwante geneesmiddelen gebruiken;
 • verstandelijk gehandicapten die in een instelling verblijven.

Wanneer moet ik mij laten vaccineren?

U laat zich het best tussen midden oktober en midden november vaccineren.  Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig.  Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.  Elk jaar moet u dus opnieuw een griepvaccin krijgen.  Door het gemak waarmee het virus zich aanpast moeten er elk jaar weer nieuwe vaccins worden ontwikkeld.  De samenstelling van de nieuwe vaccins wordt gecoördineerd door de wereldgezondheidsorganisatie. Ze zijn werkzaam tegen de virussen waarvan men vermoedt dat ze het volgende jaar zullen toeslaan.

Met een voorschrift van uw arts kunt u het griepvaccin kopen bij uw apotheker.  Uw huisarts kan het vaccin toedienen.  U koopt het vaccin het best bij de apotheker net vóór uw afspraak bij uw arts.  In andere gevallen bewaart u het vaccin in uw koelkast, zodat het niet waardeloos wordt.