Home Gezondheid Exotische muggen in België.

Exotische muggen in België.

Onderzoekster Veerle Versteirt en haar collega’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde hebben voor het eerst de muggenpopulatie in België in kaart gebracht.  De meest voorkomende onder de 24 verschillende muggensoorten is de klassieke huismug, maar er werden ook twee exotische varianten ontdekt.

De aedes koreicus is een muggensoort die nog nooit buiten Azië was opgedoken, maar door de globalisering van personen- en goederenverkeer - en ook wel door het opschuiven van de klimaatzones - wordt zij nu ook gesignaliseerd in onze contreien, net als de aedes japonicus.  Beide muggensoorten kunnen virussen overdragen die ziekten veroorzaken zoals:

·         Dengue (ook wel knokkelkoorts genoemd) - Deze ziekte gaat gepaard met plotse en hoge koorts, zware hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn, of uitslag.  Er kan ook een maagdarmontsteking ontstaan met misselijkheid, overgeven en/of diarree (met bloed).  Een klein percentage van de gevallen met bloedingen geraakt in shock.  In dat geval is er een hoge mortaliteit.

·      Gele koorts - De klachten beginnen acuut en zijn meestal hoge koorts, spierpijn, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid, braken en mogelijk geelzucht. De polsslag is vaak langzamer dan verwacht. Hierna treedt een herstel op waarna een klein deel van de patiënten enkele uren tot een dag later alsnog ernstige ziekteverschijnselen krijgt. De klachten zijn dan (bloederige) diarree en andere bloedingen, buikpijn, ernstige geelzucht, neurologische afwijkingen en shock. Tot de helft van deze groep overlijdt aan de ziekte.

·         West-Nijlziekte – Een virusziekte die mens en dier kan treffen.  Bij 80% van de menselijke slachtoffers levert een infectie met het West-Nijlvirus geen symptomen op.  In de overige gevallen is er sprake van koorts.  In 0,7% van de gevallen zijn er ernstiger gevolgen met name encefalitis (hersenontsteking) en meningitis (hersenvliesontsteking).  Vooral mensen boven de 50 jaar hebben een hoger risico op de ernstiger verschijnselen van deze ziekte, waarvoor geen effectieve behandeling is.

·       Chikungunya – Dit virus veroorzaakt milde koorts en gewrichtspijnen.  Ander symptomen zijn: rillingen, ernstige hoofdpijn, fotofobie (lichtschuwheid), anorexie, een rood oog, misselijkheid en buikpijn.  Het herstel kan weken in beslag nemen, maar normaal is deze ziekte niet dodelijk.

“Om deze ziekten effectief over te dragen, moeten de muggen eerst bloed zuigen bij iemand die de ziekte heeft, en die zijn er voorlopig niet of nauwelijks,” stelt Versteirt gerust.  “Maar hoe meer toeristen een ziekte uit het buitenland meebrengen, hoe groter de kans dat die ziekte een keer de juiste mug ontmoet.”

Volgens Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid is er geen direct gevaar, maar er is een werkgroep rond muggen opgericht die alles nauwgezet opvolgt.