Home Gezondheid Aspirine zou risico op melanoom bij vrouwen verlagen

Aspirine zou risico op melanoom bij vrouwen verlagen

Een recente studie wijst uit dat het gebruik van Aspirine het risico op melanoom bij vrouwen aanzienlijk zou verlagen.

Melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van melaninebevattende pigmentcellen.  Een melanoom kan ontstaan uit goedaardige moedervlekken, al is de kans hierop per moedervlek erg klein.  Verder kan het ontstaan uit onrustige (van vorm veranderende) moedervlekken of "spontaan" uit normale huid waar tevoren geen moedervlek was opgemerkt.  Ze kunnen in een klein percentage van de patiënten ook elders ontstaan, bijvoorbeeld in de slijmvliezen, het rectum, de hersenvliezen of zelfs in een oog.

Risicofactoren voor het krijgen van een melanoom zijn: erfelijke aanleg, het hebben van meer dan 50 gewone moedervlekken of minimaal drie onrustige.  Ook mensen met een bleke huid, sproeten of blond/rossig haar hebben een licht verhoogd risico.  Deze risico's liggen allemaal vast en kunnen niet beïnvloed worden.  De enige bekende, beïnvloedbare factor is blootstelling aan zonlicht en zonnebankgebruik.  Het gaat hierbij dan vooral om het voorkomen van verbranding.

Voor deze studie, online gepubliceerd door de kant “Cancer”, werden 59,806 vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 50 en 79 jaar opgevolgd.  Gedurende twaalf jaar vulden de proefpersonen jaarlijks een rapport in over hun gezondheid, levensstijl en gebruik van medicijnen.  Uit deze groep ontwikkelden 548 vrouwen melanoom.  Na onderzoek naar blootstelling aan de zon, gebruik van zonnecrèmes, familiale geschiedenis van huidkanker, en verscheidene andere factoren, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat vrouwen die Aspirine gebruikten 21% minder kans hadden op melanoom en dat de frequentie van het Aspirinegebruik dit percentage nog deed stijgen.

De reden waarom de kans op melanoom lijkt af te nemen bij Aspirinegebruik, is nog onduidelijk.  De auteurs van de studie wijzen het celdodend effect en de activering van tumoronderdrukkende genen die Aspirine teweegbrengt aan als mogelijke factoren.

De hoofdauteur, Dr. Jean Y. Tang, een professorsassistente in de dermatologie aan de Universiteit van Stanford, wijst er echter op dat het hier om een louter observerende studie gaat en niet om klinische testen.  “Het is een belangrijke bevinding die vrouwen met een verhoogd risico met hun dokter kunnen bespreken,” zegt zij, “maar het is nog veel te vroeg om aan te bevelen dat iedereen nu Aspirine begint te nemen om melanoom te voorkomen.”

 Bronnen: The New York Times, Wikipedia